Algemene voorwaarden

Algemeen: de algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst die schriftelijk of via e-mail wordt aangegaan.

Reiskosten: Deze bedragen  €0,19 per kilometer. De afstand wordt bepaald volgens de snelste route van de ANWB-routeplanner.

Instructeur: de lessen worden gegeven door een instructeur die voldoet aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)

Lestijd: de lestijd wordt volledig gebruikt voor het geven van theorie-les. Het opbouwen en afbreken van de apparatuur wordt buiten de lestijd gedaan.

Voorwaarden voor de locatie: op de locatie moet elektriciteit aanwezig zijn, een tafel en stoelen.

Locatie: als er geen geschikte locatie is, dan kunnen de lessen worden gevolgd op een locatie die bepaald wordt door de instructeur.

Leren: alleen de lessen volgen is niet voldoende, je moet zelf de examens oefenen. Bij ieder onderdeel worden voldoende oefenexamens bijgeleverd om goed voorbereid op examen ta gaan.

Inlogcode: de inlogcode is 4 maanden onbeperkt te gebruiken. Examen-oefeningen kunnen steeds opnieuw worden gedaan. Na het verstrijken van de termijn van 4 maanden is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de online oefeningen. Als de leerling de inlogcode kwijt raakt of een nieuwe code wil aanvragen, dan is dat voor rekening van de leerling.

Extra les: er kan een extra les van 1½ uur worden gepland na het volgen van de theorielessen. Deze les kost € 70,00 voor een individuele les. Bij meerdere personen kost deze les € 35,00 p.p.

Examentraining: in de bijgeleverde online-trainingen zitten voldoende examentrainingen om zelfstandig voor te bereiden op het theorie-examen. Het is wel mogelijk om een examentraining van 1½ uur te boeken nadat de theorielessen zijn gevolgd. Deze examentraining kost € 70,00 voor een individuele les. Bij meerdere personen kost deze les € 35,00 p.p. De examentraining kan niet geboekt worden zonder dat de theorielessen op locatie zijn gevolgd.

Examendatum: de examendatum staat niet ingepland, dat moet je zelf doen op www.cbr.nl. Ik kan je hierbij helpen als dat nodig is. Zo kan iedereen een dag en tijdstip uitzoeken die het beste uitkomt.

Legitimatiebewijs: om deel te kunnen nemen aan het theorie-examen bij het CBR moet je in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Examenkosten: de examenkosten voor het CBR zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Rekening/ termijnen: de rekening moet betaald zijn voor aanvang van de 1e les.

Voor categorie A, AM, B is betalen in termijnen niet mogelijk

BTW: alle genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

Lesafspraak: de leerling moet zich houden aan de lesafspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomst. Bij niet verschijnen op de lesafspraak wordt het lesgeld niet terugbetaald.

Afzeggen: Indien een les door een leerling wordt afgezegd om een dringende reden, dan kan de les binnen 1 maand worden ingehaald op een door de instructeur bepaald tijdstip en locatie. Indien de instructeur een les vanwege een dringende reden afzegt, dan wordt deze les in overleg zo spoedig mogelijk ingehaald.

Privacy: Theorie op locatie houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming